Michal Sadílek 46 let

♟

Od dětství do dědství snažím se dospívat
však děti a dědkové mě nenechaj dozpívat